Øster Starup - Vester Nebel Idrætsforening

2015/2016


Referat af Golfklubbens årlige afdelingsmøde


Dato:                    20.08.2016
Sted:                    Klubhuset
Mødeleder:           Johnny Puggaard
Referent:              Pia Jensen
Deltagere:            14
 
Mødelederen konstaterede at årsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.
 

Afdelingens beretning                   v/Erik Andersen

Vi har i år valgt ikke at have nogen formand, men har kørt med et såkaldt formandskab, som egentligt har kørt fint. Om det skal fortsætte på denne måde næste år, er op til det nye udvalg.
 
Golfklubben har i dag 42 medlemmer, det er ca. det samme som sidste år.
 
Vi har afholdt åben golfdag, som desværre ikke gav nye medlemmer.
 
Vi kunne godt bruge flere medlemmer, så kender i nogen som kunne tænke sig at spille golf, så tag dem med på en tur herop og vis dem vores dejlige golfbane og lad dem prøve at spille en omgang golf (GRATIS).
 
Som i kan se har vi købt nye havemøbler og parasol. Vi søgte ØSVN-IF om penge til dette og fik bevilget kr. 5.000,00 – deraf har vi brugt kr. kr. 3.295,00. Derudover har vi købe en ny grill af egne midler - dvs. betalt af overskud fra match)
 
Klubhuset er blevet malet og taget på redskabsskuret er blevet repareret.
 
Vi har i årets løb købt en ny greenklipper og så var vi så heldige at arve en havetraktor fra fodboldafdelingen. Havetraktoren bruger vi bl.a. til at klippe simirough med.
 
Endelig er vores nye green (hul 1) taget i brug og den er blevet rigtig god og spændende.
 
Vi har i år indtil videre haft 4 forskellige matcher, som mange af vore medlemmer har deltaget i. Den sidste match i år bliver den 17. september, hvor vi skal kåre de nye klubmestre. Det bliver selvfølgelig spillet golf hele året, hvis vejret tillader det.
 
Desuden har vi været ude og spille 3 gange på fremmede golfbaner og vi har 1 mere på programmet. Det er altid sjovt at prøve at spille på andre baner, så vi kan kun opfordre jer til at melde jer på næste gang vi skal ud og spille.
 
Vi har igen i år haft flere træningsaftener, som har været godt besøgt, så det er nok noget vi gentager til næste år.
 
Vi har i år valgt ikke at belønne de forskellige hjælpere med gaver, men golfudvalget vil gerne takke alle der har hjulpet med at vedligeholde banen, klippe græs, fange muldvarpe, rense sandbunkers, holde klubhuset rent og pænt, fjerne affald, samt de der har hjulpet med træningsaftener og diverse leveret havemøbler osv. osv. Håber alle kom med. Vi håber også at alle fortsat vil hjælpe og give en hånd med, så kan vi beholde vores lille golfbane i mange år endnu.
 

Afdelingens økonomi                     v/Pia Jensen


Regnskab med budget og afvigelse 2015/2016 udleveret, samt regnskab fra 2012-2016.
Vi har stadig en fornuftig økonomi i golfafdelingen.
Ikke de store udsving i omkostningerne i forhold til tidligere år.
Kort omkring:
Kt. 3100 Annoncer      Annonce vedr. åben golfdag
Kt. 3105 Møder           Mødeomkostninger er på kr. 0,00 da vi har valgt at holde møderne privat eller i klubhuset.
Kt. 3127 Driftsmat.     Køb af greenklipper mv.
Kt. 3130 Vedligehold. Diverse service på klippere og materialer til arbejdsdag
Hvis der er spørgsmål til regnskabstallene kan de blive uddybet ved kontakt til Pia og bilag kan eventuelt fremvises.
 

Indkomne forslag

Der var ingen forslag
 

Valg til afdelingsudvalget

Grethe Hansen blev valgt ind i stedet for Kaj V. Nielsen der ikke modtog genvalg. Pia Jensen modtog genvalg, mod at udvalget vil og kan uddelegere flere opgaver, således at udvalget bliver aflastet.
 

Eventuelt

Der var forslag om oprettelse af et ”selvkørende” klippehold, og at der oplæres en ekstra person i klip af green.
 
Der var forslag om at der skal udloddes 1 flaske vin til de medlemmer der kommer med et nyt medlem. Det nye udvalg tager en snak om forslaget ved først lejlighed.
 
Der kom rosende ord omkring oprettelsen af den flotte nye hjemmeside og af Facebook siden.
Tilmelding til hold:
Er du allerede medlem og ønsker at tilmelde dig til hold - find da den ønskede idræt i menu'en og gå ind under punktet "tilmelding".
Er du ikke medlem kan du tilmelde dig herunder eller ved tilmelding til det ønskede hold.

Nuværende medlem:
Er du medlem (har en konto i conventus) kan du logge ind og se/rette dine kontaktoplysninger, se købte billetter, holdtilmeldinger betalinger mm. Gå under punktet "ØSVN-IF", "Medlemsinfo", "Medlemslogin" eller klik her.

Nyt medlem:
Du kan nedenfor oprette dig, som nyt medlem, hvis ikke du tidligere har oprettet et login. Tjek. evt. under "medlemslogin" om du blot har glemt din kode.
Dette kan også ske ved holdtilmelding.
Besøg vores side
Følg os på Instagram
Øster Starup - Vester Nebel Idrætsforening | Nørresø Allé 112 | 6040 Egtved