Øster Starup - Vester Nebel Idrætsforening

2016/2017


Referat af Golfklubbens årlige afdelingsmøde


Dato:                    19.08.2017
Sted:                    Klubhuset
Mødeleder:           Georg Rasmussen
Referent:              Pia Jensen
Deltagere:            14
 
Mødelederen konstaterede at årsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtige

Afdelingen beretning ved Jens Erik Jensen

Vi har igen i år valgt ikke at have nogen formand, men har kørt med et golfudvalg, hvor hver udvalgsmedlem har sine ansvarsområder.

Det har fungeret fint. Om det skal fortsætte på denne måde næste år, er op til det nye udvalg.

 
Golfklubben har i dag 45 medlemmer, sidste år var vi 42 – Vi har fået 8 nye medlemmer men har desværre mistet 5…. Der er et par af de ”gamle” som kommer og spiller en gang i mellem og betaler greenfee kr. 50 pr. gang.
Der er flere af dem der er holdt, som har givet udtryk for at de bare skulle have et sabbatår.
 
Vi har afholdt åben golfdag, hvor vi havde dejlig stor tilslutning og fremmøde af interesserede.
De fleste af dem er nu medlemmer.
 
Vi kan naturligvis stadig bruge flere medlemmer, så kender i nogen som kunne tænke sig at spille golf, så tag dem med på en tur herop og vis dem vores dejlige golfbane og lad dem prøve at spille en omgang golf (GRATIS). Eller evt. invitere gæster med mod greenfee på kr. 50 som kommes i en af de nummererede kuverter på postkassen og lægges i postkassen med navn på medlem og antal gæster.
 
Vi har i år ikke haft så mange ny investeringer – HELDIGVIS – klipperen bestemte sig jo for at gå i stykker og er blevet repareret for ca. kr. 9.000.
Vi prøvede at få tilskud til reparationen via hovedudvalget, men de kan kun give tilskud til nyindkøb…
 
Der er lavet et klippehold på 5/6 personer. De skiftes til at have en uge hvor de er ansvarlige for at fairway og rough bliver klippet.
Det fungerer rigtig fint og der byttes klippevagter hvis der er behov.
Henning klarer greens og Erik & Elisa klarer tuer og bunker. Klubhuset sørger damerne for altid er fin.
 
Vi har igen i år haft 4 forskellige matcher, som mange af vore medlemmer har deltaget i. Den sidste match i år bliver den 16. september, hvor vi skal kåre de nye klubmestre. Det bliver som altid spillet golf hele året, hvis vejret tillader det.
 
3 gange har der været medlemmer ude og spille på fremmede golfbaner (onsdage) og der er 1 mere på programmet.
Det er altid sjovt at prøve at spille på andre baner, så vi kan kun opfordre jer til at melde jer på næste gang vi skal ud og spille.
 
Igen i år har der flere træningsaftener, som har været godt besøgt, så det er nok noget der er kommet for at blive.
 
Vi har igen i år valgt ikke at belønne de forskellige hjælpere med gaver, men golfudvalget vil gerne takke alle der har hjulpet med at vedligeholde banen, klippe græs, fange muldvarpe, rense sandbunkers, holde klubhusetrent og pænt, fjerne affald, samt de der har hjulpet med træningsaftener osv. osv. Håber alle kom med.
Vi håber også at alle fortsat vil hjælpe og give en hånd med, så kan vi beholde vores lille golfbane i rigtig god stand i mange år endnu.
 
Husk der er arbejdsdag lørdag den 7. oktober.
Der er bestilt klipning af hegnet rundt om banen ….. Vi håber at de når at klippe hegnet inden arbejdsdag.
 

Afdelingens økonomi                     v/Pia Jensen

 
Regnskab med budget og afvigelse 2016/2017 udleveret  på mødet samt medsendt  referatet.  –  (Incl. sammenligningstal fra regnskab 2014-2016.)
Vi har en fornuftig økonomi i golfafdelingen.
Et overskud på kr. 519,00 sæson 2016/2017 – Det på trods af lidt for store omkostninger til maskinreparation.
Som regnskabet også viser, er der ikke de store udsving på andre poster i forhold til de tidligere år.
Dog synes vi at annoncering er lidt dyr (kr. 1.606 for en annonce i Egtved Posten)
Der skal dog stadig annonceres med åbengolfdag i Egtved Posten, men vi vil næste år gøre mere for også at få sat opslag op i feks. Brugserne i Højen, Almind, Bramdrupdam og i bilvask mv.. Derudover vil vi kikke på et skilt der viser vejen til golfbanen.
Hvis der er spørgsmål til regnskabstallene kan de blive uddybet ved kontakt til Pia og bilag kan eventuelt fremvises.

Indkomne forslag

Der var ingen forslag
 

Valg til afdelingsudvalget

På valg var Erik Andersen og Jens Erik som ikke modtog genvalg og Henning Hansen som modtog genvalg.

Arne Holm (ikke til stede) og Karl Aage Lauridsen modtog valg til golfudvalget.

Fra 1/10 17 består golfudvalget af : Henning Hansen, Grethe Hansen, Arne Holm, Karl Aage Lauridsen og Pia Jensen.            

Eventuelt

Kurv:

Der var forslag om at Kaj V. Nielsen skulle have en kurv, som tak for det KÆMPE arbejde han har lavet for golfklubben. Kaj spiller ikke i år, men har de tidligere år næsten egenhændigt sørget for, at vores dejlige golfbane blev klippet.
I dag er vi 5-6 personer om den opgave som han klarede på egen hånd.
Der var 100% opbakning til, at der bliver indkøbt en kurv til Kaj som tak for indsatsen.

Facebook:
Det ville være fint hvis der kom lidt flere historier inde på Facebook. Så det ikke kun er de samme der skriver derinde. Siden er jo også en slags annonce/reklame for evt. nye medlemmer.

Telefon på golfbanen:
Der var forslag om brug af telefon til kort samtaler på golfbanen.
Det skal være sådan at dem derhjemme evt. kan få fat på , også selv om man spiller golf på vores golfbane.
Naturligvis skal man ikke tale med ”Tante Anne” i halve og hele timer. Men en hurtig besked er med 100% opbakning fra alle tilstedeværende blevet vedtaget.

Arbejdsdag:
Der kom et ønske om, at vi på arbejdsdag, eller før 😊 får lavet indgangen ved kæden mere jævn og nemmere at komme igennem med vore golfvogne.
Der har være tæt på uheld flere gange, når golferne skal igennem med deres vogne.
 
Med tak for god ro og orden og tak til Georg for at holde styr på det hele 😊 Håber at alt kom med.
( Det gik lidt stærkt til sidst, fordi der kom en ordentlig byge 😊 )
 
 
 
 
Tilmelding til hold:
Er du allerede medlem og ønsker at tilmelde dig til hold - find da den ønskede idræt i menu'en og gå ind under punktet "tilmelding".
Er du ikke medlem kan du tilmelde dig herunder eller ved tilmelding til det ønskede hold.

Nuværende medlem:
Er du medlem (har en konto i conventus) kan du logge ind og se/rette dine kontaktoplysninger, se købte billetter, holdtilmeldinger betalinger mm. Gå under punktet "ØSVN-IF", "Medlemsinfo", "Medlemslogin" eller klik her.

Nyt medlem:
Du kan nedenfor oprette dig, som nyt medlem, hvis ikke du tidligere har oprettet et login. Tjek. evt. under "medlemslogin" om du blot har glemt din kode.
Dette kan også ske ved holdtilmelding.
Besøg vores side
Følg os på Instagram
Øster Starup - Vester Nebel Idrætsforening | Nørresø Allé 112 | 6040 Egtved