IDRÆTTER » Volleyball » Kids- og Teenvolley » For Trænere

Denne side er tiltænkt trænere og hjælpetrænere ved Kidsvolley. Det er en samling af information eller link til mere information relevant i forbindelse med at træne vores spillere, afvikle stævner, rekrutere spillere og trænere og andet godt.

Redigeret 10. maj 2014

 
Instrukser i forbindelse med skolestævne 05-09-2015

Instrukser i forbindelse med skolestævne

8. maj 2014 arrangerede vi et stævne i skole regi.

 • 2. klasser fra skoler i nærområdet blev inviteret: Øster Starup, Vester Nebel, Højen, Egtved...

 • Vi brugte DVBF's koncept og hjælp

 • Vi ville rekruttere til level 1, men glemte lige at 2. kl til næste sæson er level 2 spillere

 • Vi fortsætter med

  • at annoncere næste kamp, således at skift sker hurtigt, så spillernes ventetid nedbringes og vi tid til at afvikle stævnet holde

  • det er kun en voksen, der sætter klistermærker på tavlen

  • at samle relevant materiale i en mappe til lærererne ved banerne

 • Vi starter med at annoncere vha. mikrofon, der er mere afslappende for den der annoncere og vi er mere sikker på at alle kan høre det

 • Vi stopper helst med at lave skolestævne i foråret, da Jane I har lettere ved at få fri fra job i efteråret/vinteren

På dagen:

 • Pumpe bolde med luft

 • Sæt net op

 • Indret dommerbord

 • Hæng regler op og dagens overordnede program ved dommerbord

 • Hæng klistermærke plancher op

Instrukser i forbindelse med hjemmestævne 05-09-2015

Instrukser i forbindelse med hjemmestævne

Forberedelser op til stævnedatoen:

 • Lav talepapir til fællesspisning. Se tilbage ved velkomst og se frem ved velbekommetalen

 • Lav velkomsttale til stævne: Er klubberne kommet, slagene, regler ved banerne, banernes placering, bane vs level, dagens spiller kriterier og hvem udpeger.

 • Inviter spillere og deres forældre og søskende til fællesspisning Kl. 18-19:30, kuvertpris 70 kr. hos Cafe Finn. Mod deltagere prisdiffrentieres mellem børn og voksne

 • Skaf regler til ophæng ved hver bane

 • Inviter trænere til morgenmad i Cafe Finn - 1,5 time før stævnestart  (husk at bestille hos Finn)

 • Skaf takkegave til stævnedommere fx en flaske vin pr. dommer

 • Skaf 2 stk. stævnedommere. Jane Iversen er oplært.


På dagen:

 • Spis morgenmad sammen - trænerteamet

 • Pumpe bolde med luft

 • Sæt net op

 • Hæng regler op ved bane

 • Sæt dommerbord op

 • Forbundet medbringer kampskemaer, "medaljer"...

 • Byd velkommen: Tjek at alle tilmeldte klubber er tilstede, vis legale kast, præsenter "medalje", forventet tid for afslutning, forventet tid for sluttidspunkt...

 • M.m.

Hjælp til klubudvikling fra DVBF 05-09-2015

Hjælp til klubudvikling fra DVBF

DVBF skriver:
"Klubbesøg

Klubudvikling behøver ikke altid at være længerevarende forløb. Vi kommer meget gerne ud i din klub og tager en lille snak hvor vi kan:

 • Kigge forbi en træning i klubben og give et godt råd til træneren

 • Deltage med et indlæg ved generalforsamlingen eller lign.

 • Lave et lille forældrekursus i Kidsvolley

 • Deltage på et bestyrelsesmøde og give Feedback

 • Holde et lille møde med Kids eller Teentrænerne

Har I brug for hjælp eller mangler I lidt inspiration skal I ikke tøve med at kontakte os."

 

Vores konsulent ved DVBF er Randi Fechtenburg (rfe@volleyball.dk). Se mere på Klubudviklingsprojektet hos DVFB.

Redigeret: 10. maj 2014

 
 
Login detaljer 05-09-2015

Google Kalender - bruger: osvnkids@gmail.com
GMail - bruger: osvnkids@gmail.com

Google Drev - bruger: osvnkids@gmail

Børneattest 05-09-2015

Børneattest - blanket
Om Børneattest i ØSVN Idrætsforening

Om Børneattest i Vejle Kommune

Hjemmesiden 05-09-2015

Hjemmesiden

Bruger: osvn
Kodeord: får du af foreningens webansvarlig, se mere her

Conventus - medlemssystem 05-09-2015

 

Conventus - medlemssystem

Bruger: din egen bruger - den skal du have udvidede rettigheder på

Kodeord: dit eget

SMS'er via Conventus bliver ”faktureret” til den enkelte afdeling. (Prisen marts 2011 er 0,35 kr. pr. afsendt sms-besked).

Kidstrænerne bruger SMS'er til haste beskeder, dvs. forventes læst indenfor samme dag som beskeden er sendt, og hvor det i øvrigt vurderes er være den bedst mulige måde at få informationen ud.


Vi sender kun SMS-beskeder i tidsrummet 0700-2200.

Dansk Gymnastik og Idræt DGI Volleyball 05-09-2015

Trænerguiden Volleyball

Fra 
Videnbanken:

Bedre instruktion med klar, konkret tale

Bevar gejsten - planlæg sæsonnen

Få bugt med nervøsiteten

Motivation: Mød dit hold der hvor de er

Igang igen som træner: Planlæg din undervisning


Spilleregler - dem bruger vi IKKE!

Landsmesterskaber

Kurser

Dansk Volleyball Forbund for Kidsvolley DVBF 05-09-2015

Indlær teknik

Opbyg træningen

Kidsdommer

Spilleregler - dem vi BRUGER!

Stævner (information og tilmelding)

bruger: osvnkids, kodeord: som gmail

Haladresser - vælg Spillesteder og 
Sydjysk Volleyball Kreds

Landsmesterskaber (information og tilmelding)

Skolevolley

Kurser


Webansvarlig: Marianne Brochmann Jørgensen, osvnkids@gmail.com

Øster Starup Vester Nebel Idrætsforening - Nørresø Allé 112, Vester Nebel, 6040 Egtved - CVR 50665011