Øster Starup - Vester Nebel IF
IDRÆTTER » Golf » 2017/2018

2017/2018


Referat af Golfklubbens årlige afdelingsmøde

Dato:                    18.08.2018

Sted:                    Klubhuset

Mødeleder:           Georg Rasmussen

Referent:              Pia Jensen

Deltagere:            20

 Mødelederen konstaterede at årsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

Afdelingens beretning                   v/Henning Hansen

Vi har igen i år valgt ikke at have nogen formand, men har som de seneste år arbejdet i et golfudvalg, hvor hvert udvalgsmedlem har sine ansvarsområder.

Det har fungeret fint. Udvalget arbejde bliver flot aflastet af, at vi har så mange frivillige hjælpere til at udføre både store og små opgaver. Der er nogen der har påtaget sig faste opgaver og andre der bare melder sig til de akutte opgaver. Al hjælp er en STOR HJÆLP. MANGE MANGE TAK for hjælpen.

Vi har også i år et klippehold på 5/6 personer. De skiftes til at have en uge hvor de er ansvarlige for at banen bliver klippet. Det fungerer rigtig fint og der byttes klippevagter interne, hvis der er behov for det. - Der har nu ikke været brugt meget diesel i år 😊

Henning klarer greens, Elisa klarer bunker og Finn J. klarer tuerne. Klubhuset sørger damerne for altid er fin og Thorkild sørger for at fjerne affald.

Muldvarpe har ikke en chance for dem jagter Birthe og Thorkild.

Vi håber også at i alle fortsat vil hjælpe og give en hånd med, så kan vi beholde vores lille golfbane i rigtig god stand i mange år endnu.

Golfudvalget har besluttet, at der vil falde lidt af fra afdelingen ved de årlige julefrokoster, som tak for hjælpen.

Golfklubben har i dag 52 medlemmer, hvoraf 13 er nye. Sidste år var vi 45 – Så det er rigtigt fint. Dog kan vi jo sagtens være flere.

Husk at vi gerne må tage gæster med på banen.

Så kender i nogen som kunne tænke sig at spille golf, så tag dem med på en tur herop og vis dem vores dejlige golfbane og lad dem prøve at spille en omgang golf (GRATIS). Eller evt. inviter gæster med mod greenfee på kr. 50,00 som kommes i en af de nummererede kuverter på postkassen og lægges i postkassen med navn på medlem og antal gæster.

Vi afholder i år 5 matcher. Den sidste match i år bliver den 22. september, hvor vi skal kåre de nye klubmestre for 2018.

Klubmestrene i 2017 blev Elisa Andersen og Finn Ballisager.

Det har været rigtig dejlig med den store tilslutning, der har været til vore arrangementer til nu håber også på god opbakning til de sidste arrangementer.

Det bliver som altid spillet golf hele året, hvis vejret tillader det.

Der har været arrangeret flere udflugter til andre golfbaner (onsdage). Udflugterne har også haft rigtig god tilslutning.

Det er altid sjovt at prøve at spille på andre baner, så vi kan kun opfordre jer til at melde jer på næste gang vi skal ud og spille. Eller evt. selv køre til en Pay&Play bane.

Vi afholdt åben golfdag i maj, hvor vi havde et stort fremmøde af interesserede. Der var pølser og drikkevarer til alle den dag 😊

De fleste af dem er nu medlemmer. Det var en rigtig dejlig dag 😊

Igen i år har der flere træningsaftener, som har været godt besøgt. De nye medlemmer er blevet tilbudt at kunne kontakte Arne eller Henning for ekstra træning.

Først på året var vi så uheldige at have indbrud. Tyvene klippede hul i hegnet 2 steder og stjal vores grill og havetraktor. Derudover stjal de Christians bag med indhold.

Der var intet der var forsikret. (Der var sket noget rod med det forsikringsværk i hovedafdeling, det gider vi ikke nærmere ind på).

MEN det endte alt sammen lykkeligt. Hovedafdelingen påtog sig reparationen af hegnet og donerede midler til en ny havetraktor, som så blev til en vertikalskærer, da vi havde mere brug for sådan en.

Vores flotte og nyopførte maskinhus er også doneret af hovedafdelingen. Gæve gutter der har bygget det.

Så er der lige vores bane… Den er som den er, pga. tørken (Sidste år var der for meget vand, så vi måtte gå i rougen for ikke at ødelægge banen).

Vi kan ikke flytte hullerne på greens, da hulboret simpelthen ikke kan komme i. Så hullerne er blevet lidt slidte og trælse. Henning har lovet at flytte dem, lige så snart vejrguderne har gjort det muligt.

Vi håber at banen bliver fin igen når der kommer vand. Den nye green ved hul 7,8,9 har ikke haft de bedste betingelser. Men vi håber at der kommer græs på den på et tidspunkt.

Facebook fungerer fint. Der kunne måske være flere invitationer til at spille eftermiddage/aftener, men det kommer måske 😊

Hjemmesiden har været lidt overset. Der er blevet lovet et nyt program til Idrætsforeningen  her i sommer, så for ikke at skulle lære både gammelt og nyt system er hjemmeside blevet syltet lidt.

Men den har Erik nu klaret, så vi er opdateret på hjemmesiden igen 😊

Lidt praktik. Der er ikke længere nøgle til at komme ind i hallen. Vi har en sort brik som hænger på siden af postkassen. Den sorte brik føres blot forbi alarmen, som er ved hoveddøren for at låse op.

        Husk der er arbejdsdag lørdag den 13.oktober.

Der bliver lavet en arbejdsplan senere.

Afdelingens økonomi                     v/Pia Jensen

Regnskab med budget 2017/2018 udleveret på mødet samt medsendt referatet.  – (Incl. sammenligningstal fra regnskab 2016-2017.)

Vi har en fornuftig økonomi i golfafdelingen.

Et overskud på kr. 2.978,03 sæson 2017/2018 Det er faktisk vældig fint, specielt med tanke på de reparationer og nyanskaffelser der har været i klubben

Vi mener dog ikke, at vi skal bruge så mange penge på annoncering næste sæson. Vi har brugt kr. 6.283,48 sidste år.

Oveni annonceringen i Egtvedposten, Kolding Ugeavis og Vejle Ugeavis, har vi været rundt med flyers i supermarkeder, vaskehaller, sportshaller, samt har vi cyklet rundt i udvalgte dele af V. Nebel, Ågård og Øster Starup op kommet flyer i postkasserne. Der har været annonceret massivt på diverse Facebook sider.

Som regnskabet også viser, er der ikke de store udsving på andre poster i forhold til de tidligere år.

Vi har søgt hovedudvalget om midler til opførelsen af maskinhuset, skiltning, havestole og bord, hulkopper, flag mv. i alt ca. kr. 27.000 😊 Vi fik dog kun bevilget kr. 18.000 og det er også meget fint.

Budget for 2018/2019 (med blå kolonne)

Budgettet er stort set en kopi af tidligere år, bortset fra enkelte poster:

Der er afsat kr. 1.500,00 til annoncering

Der er afsat kr. 2.500,00 til godtgørelse træner/instruktør. – Det er en godtgørelse til hvert udvalgsmedlem på kr. 500 pr. næse. – som udvalget ud over gratis kontingent vil modtage. Vi i udvalget har en del udgifter til kørsel, brug af egne remedier mv.mv.

Vi ville dog ikke gøre det uden golfmedlemmernes accept. Så derfor blev der lavet en afstemning ved årsmødet med håndsoprækning. ALLE stemte for godtgørelsen.

Hvis der er spørgsmål til regnskaberne, kan de altid blive uddybet ved kontakt til Pia og bilag kan eventuelt fremvises.

Indkomne forslag

1.   At der laves flere spilletider sidst eftermiddag / aften, så dem der arbejder også har faste matchtider (ALLE må dog komme på tiderne). Kunne feks. Være tirsdag og torsdag kl. 17.30 – 20.30.

Pia tager kontakt til dem det drejer sig om, for at finde det meste passende tidspunkt.
 

     2.     At der bliver lavet arrangementer til andre baner feks. Lørdage, så alle kan deltage.

 Der blev aftalt at vi næste år arrangerer min. 2 onsdags ture og 2 lørdags ture.

 

3.   At handicap op/nedskrivning også kan ske for dem der er over 10.

Således at hvis man har en god dag og går væsentligt ned i handicap, kan blive opskrevet til det handicap man reelt kan spille.

Efter nogen diskussion blev det beslutte, at golfudvalget finder en fornuftig ordning til næste sæson, som alle

kan have glæde af. 

Valg til afdelingsudvalget

På valg var Grethe Hansen og Pia Jensen modtog genvalg.

Begge blev genvalgt

Fra 1/10 18 består golfudvalget derfor af: Henning Hansen, Grethe Hansen, Arne Holm, Karl Aage Lauridsen og Pia Jensen.                  

Eventuelt

 1.    Der blev foreslået at julefrokost evt. deles i 3

og at det så vidt det er muligt udføres i samarbejde med cafeteriaet i ØSVN Hallen.

Hver ”julefrokost” finder selv ud af hvordan de vil gøre.

2.    Der er blevet stille forslag om at man evt. kan blive nedskrevet i handicap på kun 9 spillede huller og ikke 18 som det er i dag.

Der var der dog ikke stemning for. Så OP/NED skrivning af handicap kan stadig kun ske efter sammenhængende 18 spillede huller.

                                                                             

Tilmelding til hold:
Er du allerede medlem og ønsker at tilmelde dig til hold - find da den ønskede idræt i menu'en og gå ind under punktet "tilmelding".
Er du ikke medlem kan du tilmelde dig herunder eller ved tilmelding til det ønskede hold.

Nuværende eller tidligere medlem:
Er du medlem (har en konto i conventus) kan du logge ind og se/rette dine kontaktoplysninger, se købte billetter, holdtilmeldinger betalinger mm. Gå under punktet "ØSVN-IF", "Medlemsinfo", "Medlemslogin" eller klik her.

Nyt medlem:
Du kan nedenfor oprette dig, som nyt medlem.
Det er VIGTIGT at du ikke opretter dig som et nyt medlem, hvis du tidligere har været oprettet. Tjek. evt. under "medlemslogin" om du blot har glemt din kode.
Dette kan også ske ved holdtilmelding.
BEMÆRK på knappen ovenfor er KUN til nye medlemmer og er KUN til at oprette en medlemsprofil. Efterfølgende skal du tilmeldes et hold eller et abonnement - se mere under den enkelte afdeling.
Besøg vores side
Følg os på Instagram
Øster Starup - Vester Nebel Idrætsforening | 6040 Egtved