Øster Starup - Vester Nebel IF
IDRÆTTER » Golf » 2019/2020

2019/2020


Referat af Golfklubbens årlige afdelingsmøde

Dato:                    22.08.2020

Sted:                    Klubhuset

Mødeleder:           Georg Rasmussen

Referent:              Pia Jensen

Deltagere:            18

Mødelederen konstaterede at årsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

Afdelingens beretning                   v/Henning Hansen 

Året i golfklubben har været atypisk, idet vi, som følge af coronakrisen, har ”ligget underdrejet” hele foråret, hvilket medførte at vores tidlige arbejdsdag og årets første matcher og ture måtte aflyses.

Alligevel har vi med hjælp fra medlemmerne formået at holde anlægget i driftsklar stand, sådan at vi har kunnet spille på banen, straks da restriktionerne blev lempet.

Udvalget vil derfor rette en rigtig stor TAK til alle dem, som hen over foråret og året i øvrigt har givet en hånd med på den ene eller anden måde.

Igen i år har vi klippehold bestående af 5-6 personer, som skiftes til at have en uge, hvor de ansvarlige for at klippe fairways og rough. Det fungerer rigtig fint, og der byttes klippevagter internt, hvis der er behov for dette.

Der bliver ordnet bunkere, klippet tuer, klippet greens, jagtet muldvarpe, tømt affaldssække, gjort rent i klubhus og meget mere EN STOR TAK til alle.

Klubben har i dag 44 medlemmer – desværre lidt færre end sidste år.

Situationen i foråret har måske bidraget til, at nogle har valgt at sige fra i år. Derudover kniber det med at holde fast i de lidt yngre medlemmer - dem som jo skulle være fremtiden i klubben.

Heldigvis holder mange af de ”gamle” medlemmer fast i medlemskabet.

Vi har fået 2 helt nye medlemmer fra Vejle. Måske kan de trække nogen flere fra den kant.

HUSK, at i godt må tage gæster med på banen. Er det nogen som eventuelt kunne tænke sig at blive medlem, så giv dem en gratis golftur på banen. Eller inviter gæster mod greenfee – 50 kr. - som lægges i en af de numrerede kuverter (ligger på postkassen i klubhuset) med navn på medlemmet og antal gæster. Kuverten puttes i postkassen.

Vi har i år ind til videre haft 1 match - Scramble-match - og så dagens match. Den 5. september afvikles den udsatte Parmatch og den 26. september er der klubmesterskab.

Klubmestre i 2019 blev Pia Jensen og Bent Pedersen

Der har indtil videre i år været 3 HOLE-IN-ONE, Edit Rask og Georg Rasmussen 2 gange.

Derudover har vi haft golfture til Pay & Play baner i andre golfklubber. Vi har i år været i Hedensted og Haderslev – Rigtig gode ture med pæn tilslutning.

Den 9. september venter endnu en tur.

I slutningen af april havde vi ”Åben golfdag”. Dagen var tidligt meldt ud, og derfor blev den gennemført, selvom det var i nedlukningstiden. Der mødte kun ganske få, og det gav ikke nye medlemmer.

Vi har ikke haft programsatte træningsaftner i år. Men husk, at i altid få træning ved at henvende jer til Arne eller mig.

Vores nye handicapsystem har nu kørt i over et år, og det er vores indtryk, at det fungerer tilfredsstillende, selvom det medfører mange reguleringer. 

Vores materiel fungerer tilfredsstillende. De største udgifter går til vedligeholdelse og til brændstof. Derudover har vi i år holdt lav profil med indkøb af driftsmaterialer.

Vores indtægter kommer fra kontingenter og lidt fra sponsorater.

Pia gennemgår efterfølgende regnskabet.

Vores baneanlæg er efterhånden kommet godt over tørken for 2 år siden.

Greens er i god stand, og er blevet ret robuste. Den ene green på hul 1, 2 og 3 er efterhånden ved at trænge til en omlægning. Det vil vi tage op i det kommende år.  Fairways og rough er også kommet godt i gang.

I forbindelse med arbejdsdagen den 10. oktober skal vi have repareret det lille udhus, ligesom der trænger til maling af huse og hegn.

Til slut – vores Facebook side fungerer fint. Brug den når du har noget på hjerte.

Hjemmesiden er opdateret og bliver det løbende.

Husk – vi har arbejdsdag lørdag den 10. oktober, og deltag også gerne i idrætsforeningens generalforsamling.

 

Afdelingens økonomi                     v/Pia Jensen

Regnskab med budget 2019/2020 udleveret på mødet samt medsendt referatet.  – (Incl. sammenligningstal fra regnskab 2016/2017 + 2017/2018 + 2018/2019 samt budget 2020/2021).

Medlemstallet og hermed kontingentindtægterne kunne ønskes højere, men corona har jo gjort, at vi ikke har kunnet annoncere og på anden måde få nye medlemmer i klubben. Vi har dog modtaget sponsorater fra vore egne medlemmer, samt fået et lille coronatilskud på kr. 2.520,00 via hovedafdelingen.

Derudover er der ikke så mange kommentarer til regnskabet, da der jo ikke har været de store udgifter til vedligehold og indkøb.

Resultatet for 2019/2020 er et overskud på kr. 19.229,58, som så skal ses som afdrag på vores underskud (underskud der kommer fra købet af vores klippemaskine i 2019) Nu mangler vi kun kr. 30.258,26 😊

Budgettet 2020/2021 er stort set en kopi af tidligere år.

Hvis der er spørgsmål til regnskaberne, kan de altid blive uddybet ved kontakt til Pia og bilag kan altid fremvises.

Indkomne forslag

Der var ingen forslag

Valg til afdelingsudvalget

På valg var Grethe Hansen og Pia Jensen. De ønskede ikke genvalg.

Finn Jensen og Ib Bang blev vagt som nye udvalgsmedlemmer og Bent Pedersen som suppleant

Dvs at fra 1/10 2020 består golfudvalget af: Henning Hansen, Arne Holm, Daniel Thomsen, Finn Jensen og Ib Bang og som suppleant Bent Pedersen.                      

 

Eventuelt

Der blev talt lidt løst om hvordan golfudvalget kunne få og bede om hjælp til de forskellige opgaver. Evt. lægge en seddel i klubhuset med tilmelding til opgaverne eller sige det ved de ugentlige matcher.

Med tak for god ro og orden og stort fremmøde  😊

 

Tilmelding til hold:
Er du allerede medlem og ønsker at tilmelde dig til hold - find da den ønskede idræt i menu'en og gå ind under punktet "tilmelding".
Er du ikke medlem kan du tilmelde dig herunder eller ved tilmelding til det ønskede hold.

Nuværende eller tidligere medlem:
Er du medlem (har en konto i conventus) kan du logge ind og se/rette dine kontaktoplysninger, se købte billetter, holdtilmeldinger betalinger mm. Gå under punktet "ØSVN-IF", "Medlemsinfo", "Medlemslogin" eller klik her.

Nyt medlem:
Du kan nedenfor oprette dig, som nyt medlem.
Det er VIGTIGT at du ikke opretter dig som et nyt medlem, hvis du tidligere har været oprettet. Tjek. evt. under "medlemslogin" om du blot har glemt din kode.
Dette kan også ske ved holdtilmelding.
BEMÆRK på knappen ovenfor er KUN til nye medlemmer og er KUN til at oprette en medlemsprofil. Efterfølgende skal du tilmeldes et hold eller et abonnement - se mere under den enkelte afdeling.
Besøg vores side
Følg os på Instagram
Øster Starup - Vester Nebel Idrætsforening | Nørresø Allé 112 | 6040 Egtved