Øster Starup - Vester Nebel IF
IDRÆTTER » Golf » 2018/2019

2018/2019


Referat af Golfklubbens årlige afdelingsmøde

Dato:
17.08.2019

Sted:
Klubhuset

Mødeleder: 
Georg Rasmussen

Referent:
Pia Jensen

Deltagere: 
15

 

Mødelederen konstaterede at årsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

Afdelingens beretning v/Henning Hansen
Vi har igen i år valgt ikke at have nogen formand, men har som de seneste år arbejdet i et golfudvalg, hvor hvert udvalgsmedlem har sine ansvarsområder.
Udvalget vil rette en rigtig stor tak til alle dem, som hen over året har givet en hånd en hånd med på den ene eller anden måde, og har bidraget med at holde vores lille golfbane i god stand.
Der er bla. Klippeholdet bestående fa 5-6 personer som skiftes til at klippe fairways og rough. Det fungerer rigtigt fint og der byttes klippevagter internt, hvis der er behov for det. Der bliver ordnet bunkeres, klippet tuer, klippet greens, jagtet muldvarpe, tømt affaldssække, gjort rent i klubhus og meget mere. EN STOR TAK TIL ALLE.

Golfklubben har i dag 49 medlemmer, desværre kun få nye, men det er dejligt at dem der er også holder fast.

Desværre er der også naturligt frafald – Jørgen Skau døde pludseligt i foråret.

HUSK at i må tage gæster med på banen. Er der nogen som evt. kunne tænke sig at blive medlem, så giv dem en gratis omgang på banen. Eller inviter gæster med mod greenfee – kr. 50,00 – som lægges i en af de nummererede kuverter som er på postkassen i klubhuset med navn på medlemmet og antal gæster. Kuverten puttes i postkassen.

Vi afholder i år 5 matcher.

Åbningsmatch i april, parmatch i maj, scramble-match i juni og handicapmatch i dag d. 17. august. Den sidste match i år bliver den 21. september, hvor vi skal kåre de nye klubmestre for 2019.

Klubmestrene i 2018 blev Grethe Hansen og Finn Ballisager.

Der har i år - til nu - været 3 hole-in-one, Rasmus Andersen, Bent Boysen og Jens Erik Jensen.

Derudover har vi været på golfture til Pay & Play baner i andre golfklubber. Vi har i år været i Vejen, Holsted og som noget nyt i Hedensted – Alle gode ture med pæn tilslutning.

Den 11. september venter endnu en tur.

Vi har forsøgt at arrangere lørdagsture, men her manglede tilslutning. Så det er nok ikke på programmet næste år.

I maj afholdt vi ”åben golfdag”, hvor der ikke var særlig god tilslutning. Måske en dårlig valgt dag på grund af konfirmation. Men vi fik da 2 nye medlemmer.

Igen i år har der været flere træningsaftener, men dog uden den store tilslutning.

Fra årets start har vi indført et nyt handicapsystem. Det er vores indtryk at systemet er blevet godt modtaget og fungerer tilfredsstillende.

Vi har også lavet et koncept ”Golf for sjov” hvor lidt større grupper mod betaling kan komme og spille golf under vejledning. Det har dog ikke været tilmeldte endnu.

I det tidlige forår skete det uheldige, at motoren på vores store klipper brød sammen. En reparation ville løbe op i ca. kr. 30.000, og efter en reparation ville vi stadig stå med en gammel klipper, hvor andre ting også begyndte at melde sig.

Vi fik godkendt af hovedafdelingen at vi købte en anden. Det er så den vi har nu som kostede kr. 87.500. Vi gør alt hvad vi kan for at skaffe finansieringen. Bladt andet har vi modtaget kr. 20.000 af støtteforeningen og kr. 8.700 i sponsorater samt har vi tilbagebetalt det honorar som Golfudvalget fik udbetalt 2018 kr. 2.500.

Vores baneanlæg lider stadig under sidste års tørke. Greens er stadig ikke helt som de burde være, men de er godt på vej. Fairways har også steder hvor græsset er gult.

Vores maskinhus har fået fast bund. (Hennings gamle terrasse)

Facebook siden fungerer fint. Brug den hvis du har noget på hjertet. Hjemmesiden bliver jævnligt opdateret.

Husk at vi har arbejdsdag lørdag d. 12. oktober - vi har også brug for din hjælp.

Der er generalforsamling den 9. oktober 2019 kl. 19.30 i ØSVN Hallen, hvor vi håber at rigtig mange golfer kommer og støtter op om golfafdelingen.

Afdelingens økonomi v/Pia Jensen
Regnskab med budget 2018/2019 udleveret på mødet samt medsendt referatet.  – (Incl. sammenligningstal fra regnskab 2015/2016 + 2016/2017 + 2017/2018).

Umiddelbart har vi en fin økonomi i golfafdelingen… Men købet af klippemaskinen har naturligvis givet minus på bundlinjen.

For at spare på annoncering har vi igen i år været rundt med flyers, for at hverve nye medlemmer, i supermarkeder, vaskehaller, sportshaller og kommet flyer i postkasser. Der har været annonceret massivt på diverse Facebook sider.

Vi har sparet på alt hvad vi kunne og som regnskabet også viser, er der nedgang i udgifterne på en del af posterne i forhold til tidligere år.

Vi har søgt sponsorater ved OK og ved Jysk med desværre fået afslag. Vi vil dog blive ved med at ansøge om sponsorater ved andre virksomheder.

Budgettet 2019/2020  er stort set en kopi af tidligere år.

Der er IKKE afsat kr. 2.500,00 til godtgørelse til golfudvalget ( kr. 500 pr. udvalgsmedlem). Godtgørelsen er indefrosset til økonomien er bedre i golfklubben.

Hvis der er spørgsmål til regnskaberne, kan de altid blive uddybet ved kontakt til Pia og bilag kan altid fremvises.

Indkomne forslag
Der var ingen forslag

Valg til afdelingsudvalget
På valg var Henning Hansen, Arne Holm og Karl Aage Lauridsen
Henning Hansen og Arne Holm modtog genvalg og blev genvalgt
Karl Aage Lauridsen modtog ikke genvalg, men Daniel Thomsen har meldt sig som nyt udvalgsmedlem
Daniel Thomsen blev valgt
Fra 1/10 19 består golfudvalget derfor af: Henning Hansen, Grethe Hansen, Arne Holm, Daniel Thomsen og Pia Jensen.                         
 
Eventuelt
  1. Der blev aftalt at kontingentet skal stige med kr.100,00 næste sæson, således at kontingent bliver kr. 850,00 i sæson 2019/2020.
  2. Derudover bliver det muligt allerede fra nu at indbetale sponsorater ”anonymt” (på samme måde som man betaler kontingent) på WWW.OSVN-IF.DK/GOLF under tilmelding.
  3. Der blev udtalt ønske om at handicapreguleringen ikke skulle være 30-36 men 25-36. Der kom så rigtig mange andre bud på. Det bliver dog op til golfudvalget om handicapregulering skal ændres næste sæson.
  4. Der var et medlem der synes at golfudvalget laver for lidt ☹. Banen blev ikke passet godt nok og husene trængte til at blive renoveret.

Beklager at vi ikke gør vores ubetalte job ordentligt, men vi gør hvad vi kan, med de evner som vi har og det overskud og tid der skal til.

VI SES TIL ARBEJDSDAGEN d. 12. oktober, hvor vi giver banen og bygningerne en god renovering
Tilmelding til hold:
Er du allerede medlem og ønsker at tilmelde dig til hold - find da den ønskede idræt i menu'en og gå ind under punktet "tilmelding".
Er du ikke medlem kan du tilmelde dig herunder eller ved tilmelding til det ønskede hold.

Nuværende eller tidligere medlem:
Er du medlem (har en konto i conventus) kan du logge ind og se/rette dine kontaktoplysninger, se købte billetter, holdtilmeldinger betalinger mm. Gå under punktet "ØSVN-IF", "Medlemsinfo", "Medlemslogin" eller klik her.

Nyt medlem:
Du kan nedenfor oprette dig, som nyt medlem.
Det er VIGTIGT at du ikke opretter dig som et nyt medlem, hvis du tidligere har været oprettet. Tjek. evt. under "medlemslogin" om du blot har glemt din kode.
Dette kan også ske ved holdtilmelding.
BEMÆRK på knappen ovenfor er KUN til nye medlemmer og er KUN til at oprette en medlemsprofil. Efterfølgende skal du tilmeldes et hold eller et abonnement - se mere under den enkelte afdeling.
Besøg vores side
Følg os på Instagram
Øster Starup - Vester Nebel Idrætsforening | Nørresø Allé 112 | 6040 Egtved