Øster Starup - Vester Nebel IF
IDRÆTSFACILITETER » Sportsplads, VesterNebel

Sportsplads, VesterNebel


Adresse: Bavnehøj 175, Vester Nebel, 6040 Egtved

Sportspladsen i Vester Nebel er "hjemmebanen" for foreningens mange udeaktiviteter.

Det er på de flotte fodboldbaner, at både børne-, ungdom, og seniorrækkerne træner og spiller deres hjemmebanekampe.
Der er efterhånden godt gang i banerne alle ugens 7 dage, og pladsen oser af glæde, kammeratskab og holdånd.

På Sportspladsen i Vester Nebel finder man også den forholdvis nyetablerede multibane, hvor børn og unge har mulighed for at komme ned og få sved på banen. Multibanen ligger placeret i smørhullet mellem fodboldbanerne, 2 veletablerede beachvolleybaner og de tidligere tennisbanerne, der i dag er teknikbane for MTB samt parkourbane. Alle områder er til fri afbenyttelse af borgerne i området.

Som den sidste udeaktivitet på Sportpladsen er der etableret en petanquebane ved ØSVN IF's klubhus.

Endeligt er der i samme område en mindre opholdssted mennesker med mulighed for hygge ved bålsted og leg i sandkasse. Hertil er der et stort ansvar i at rydde op efter sig selv og sørge for at området forlades ryddet. Der er endvidere en forventning om at de borgere som benytter sig af stedet selv medbringer træ til bålstedet og ikke begynder at brænde foreningens materialer af.

/ Formandskabet ØSVN IF, 2017

Følg udviklingen på Facebook 06-10-2012
Nyheder, dokumenter og billeder placeres og opdateres løbende på Facebook.

Bliv medlem af gruppen "Udvikling af V. Nebel sportsplads" og følg løbende med i projektet > http://www.facebook.com/#!/groups/418147351578026/
Delprojekter

Indkørsel

Adgangen til klubhuset er lidt usynlig, der bør laves en plan for at lave en indbydende velkomst. Nye skilte, anden belysning og renovering af beplantningen. Der bør overvejes om det er hensigtsmæssigt at lave en udkørsel.
 
Boldbanerne og beplantning

Der foretages den nødvendige udtynding og fjernelse af beplantning for at skabe sammenhæng og synlighed.
 
Det blev aftalt at bevare de flotte egetræer mellem p- plads og multibane.
Men øvrige buskplantninger kan fjernes.
 
Læhegnet fra multibanen til det tværgående hegn fjernes.
 
Læhegnet mod tennisbanerne pudses af, og der laves en ny åbning.
 
Den frivillige arbejdsgruppe foretager de aftalte udtyndinger i løbet af efteråret. Plantematerialet lægges i en bunke til senere flishugning.
 
De større arbejder med fjernelse af trærødder og fældning af træer mm. foretages, når jorden er mere fast (lettere frost). Kommunen vil sørge for det ligesom de også vil klippe beplantningen langs med trådhegnene rundt om banerne

Endvidere fjerner Kommunen det eksisterende trådhegn og betonpælene ved egetræerne. Arbejdsgruppen rydder op og affaldet hentes af Kommunen.
 
Beachvolley banerne er noget misvedligeholdte, det er aftalt, at det er brugerne, der vedligeholder. Volden omkring bevares, men græsset kan klippes med buskrydder. Der kan evt. indtænkes andre funktioner på sandarealerne.

Oasen og opholdsareal foran klubhuset

Der undersøges om det er muligt at skabe sammenhæng i området ved at fjerne trådhegnene omkring bygningen. Oasens friareal vil fint kunne indgå i sammenhæng med Klubhusets opholdsplads.

Herved kan opnås en bedre udnyttelse og der vil være muligt at få etableret bedre opholdspladser.

Klubhuset er hjertet i området her mødes man og udveksler alt muligt. Der er behov for at skabe et rart opholdsareal med beplantning, ordentlig belægning med borde, bænke, grill mv.

Der overvejes et detailprojekt sammen med opholdsarealet foran klubhuset.
 
Parkeringspladsen

Området strammes op for at udnytte pladsen bedre og gøre pladsen mere overskuelig. De eksisterende sveller bør fjernes og bortkøres til et lokal firma til destruktion. Firmaet hedder Lotra og ligger i industriområdet nord for byen.

Der bør laves plads til cykelparkering.

Der bør udarbejdes et detailprojekt for en ny parkeringsplads med ny belægning og belysning og beplantning.
 
Multibanen og Inventar

Omdrejningspunktet i planen er placeringen af multibanen, som har mange funktioner, og der bør være opsat belysning, mobil tribune og klatrevæg, og ikke mindst bør der plantes en gruppe af solitære egetræer.

Multibanen og nærmeste omgivelser er ligeledes et detailprojekt.

Der bør være inventar af god kvalitet i området, både bænke, affaldskurve og belysning.
Tilmelding til hold:
Er du allerede medlem og ønsker at tilmelde dig til hold - find da den ønskede idræt i menu'en og gå ind under punktet "tilmelding".
Er du ikke medlem kan du tilmelde dig herunder eller ved tilmelding til det ønskede hold.

Nuværende eller tidligere medlem:
Er du medlem (har en konto i conventus) kan du logge ind og se/rette dine kontaktoplysninger, se købte billetter, holdtilmeldinger betalinger mm. Gå under punktet "ØSVN-IF", "Medlemsinfo", "Medlemslogin" eller klik her.

Nyt medlem:
Du kan nedenfor oprette dig, som nyt medlem.
Det er VIGTIGT at du ikke opretter dig som et nyt medlem, hvis du tidligere har været oprettet. Tjek. evt. under "medlemslogin" om du blot har glemt din kode.
Dette kan også ske ved holdtilmelding.
BEMÆRK på knappen ovenfor er KUN til nye medlemmer og er KUN til at oprette en medlemsprofil. Efterfølgende skal du tilmeldes et hold eller et abonnement - se mere under den enkelte afdeling.
Besøg vores side
Følg os på Instagram
Øster Starup - Vester Nebel Idrætsforening | 6040 Egtved