Øster Starup - Vester Nebel IF
IDRÆTTER » Golf » 2022/2023

2022/2023


                                           

                                Referat af Golfklubbens årlige afdelingsmøde


Dato:              02.09.2023

Sted:              Klubhuset
Mødeleder:      Kurt Johnsen
Referent: Henning Hansen
Deltagere: 14

Årsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Afdelingens beretning v/Henning Hansen

Igen i år har vore medlemmer ydet en kæmpe indsats for at holde vores anlæg i topform. Mange har givet en hånd med.
Der er klippehold bestående af 4-5 personer, som skiftes til at have en uge, hvor de er ansvarlige for at klippe fairways.  Der bliver klippet rough, der bliver ordnet bunkere, klippet tuer, klippet greens, jagtet muldvarpe, tømt affaldssække, gjort rent i klubhus og på toilettet, og meget mere – En rigtig stor tak til alle, - det er jeres indsats, der er med til at holde klubben i gang, og som gør, at man har lyst til at spille golf i klubben.

Klubben har i dag 48 medlemmer – nogen flere end sidste år.  Det kniber dog med at få og holde fast i yngere medlemmer, som fortsat er på arbejdsmarkedet. - dem som jo skulle være fremtiden i vores klub.
Heldigvis holder mange af de ”gamle” medlemmer troligt fast i medlemsskabet, men for alle gælder det jo, at de bliver ældre og på et tidspunkt må give slip. Derfor bør fokus igen i det kommende år være på at skaffe nye medlemmer, gerne yngre.
HUSK, at i godt må tage gæster med på banen. Er det nogen som eventuelt kunne tænke sig at blive medlem, så giv dem en gratis omgang på banen. Inviter også gerne gæster med  mod greenfee – 50 kr. - som lægges i en af  kuverterne i klubhuset med navn på medlemmet og antal gæster. Måske kan det også føre til et nyt medlem.

         HUSK – reklamer for vor golfbane, hvor i kan komme til det.

Vi har i år ind til videre haft 4 matcher – Åbningsmatck, Parmstch og Scramble-match - og så dagens match.

Den 16. september er der klubmesterskab.
Klubmestre sidste år – 2022 - blev Jytte Hansen og Bent Pedersen.

Så er der også kommet gang scoring af ”Hole-in-one”. På nuværende tidspunkt har der været 5 i år – Kurt Johnsen, Ib Bang, Jørn Hedelund (2gange) og Karl Åge Lauridsen.
HUSK der venter altid en flaske rødvin for en Hole-in-One.
 
I år har vi også haft golfture til Pay & Play baner i andre golfklubber. Vi har været i Haderslev, Holsted og Horsens, i næste uge går turen til Fredericia – Rigtig gode ture med rimelig pæn tilslutning.
 
I slutningen af april havde vi ”Åben golfdag”. Dagen resulterede i flere nye medlemmer, og siden er der kommet endnu flere til.
I maj måned havde vi 2 træningsaftner. Ikke med den helt store tilslutning. Men husk, at i altid kan få træning ved at henvende jer til et medlem af golfudvalget. Hold jer endelig ikke tilbage ! I onsdags havde vi en gang træning målrettet de senest ankomne medlemmer.

I mandags, den 28 august, havde vi besøg af 45 – 50 skoleelever fra 6. klasse i forbindelse med Idrætsforeningens ”Foreningsdag”. En sjov oplevelse, hvor de unge mennesker fik prøvet lidt golf.

Vores handicapsystem er blevet ændret i indeværende år, så regulering nu sker ved 28 point i stedet for 30. Det fungerer rigtig    godt.

Vores materiel fungerer tilfredsstillende.

Vedrørende vedligeholdelse af vore maskiner har vi fundet et værksted, hvor vi kan reducere vores vedligeholdelsesudgifter. Der har dog lige været et par akut reparationer på den store klipper og greenklipperen.
De største udgiftsposter vi har, er jo til vedligehold og til brændstof.
Vi er kommet i mål med betalingen af store klipper, og kan nu generere et pænt overskud.
Af fremtidige investeringer har vi planer om at erstatte den gamle redskabsbygning, som er råden i bunden, med en udvidelse af garagebygningen. Noget vi vil arbejde med i de kommende år, og som vi vil drøfte med Idrætsforeningen.
Vi har stor fornøjelse af vores el-installation, så nu har vi lys, køleskab (til kolde øller m.v.) og kompressor til rengøring af maskinerne.

Baneanlægget er i prima stand. Gode fairways og gode greens. Der mangler pt. at blive klippet hegn. Vi forventer at kommunen meget snart melder deres ankomst.
I foråret anlagde vi en ny green for hul 1, 2 og 3. Desværre blev den ødelagt af den meget tørre forsommer, og måtte sås om - men nu er den godt på vej.
Lørdag den 30. september har vi arbejdsdag, hvor vi vil trimme anlægget, og klargører det til vinteren. Inden er der lige lidt malerarbejde,som også skal udføres.

Til slut – vores Facebook side fungerer fint. Brug den, når du har noget på hjerte.
Hjemmesiden er opdateret, og vil løbende blive justeret, når der er nyt.

Husk – vores arbejdsdag og deltag også gerne i Idrætsforeningens generalforsamling den ??? oktober.
 

 Afdelingens økonomi              v/Finn Jensen


Regnskab 2022/2023 blev udleveret på mødet. 
Desværre er regnskabet ikke endeligt afsluttet i Idrætsforeningen, men det udleverede ”står til troede”, og omfatter vores regnskab for 2022/2023 sammenholdt med vores budget for 2022/2023.
Regnskabsåret går som altid fra 1. juli til 30. juni.
Vi kan dog sige, at vores økonomi er rimelig stabil, og at vi igen har genereret et pænt overskud, således at vi ender på en pæn posotiv egenkapital.
Finn redrgjorde for de forskellige regnskabsposter.
På udgiftssiden er det vedligehold af maskiner og indkøb af brændstof, der vejer tungt.
Vi hat fundet et andet værksted til at udføre den løbende vedligeholdelse, og det har reduceret vores udgifter betydeligt.
Derudover har vi ikke foretaget større indkøb i det forløbende år.
Budgettet 2023/2024 bliver stort set en kopi af tidligere år. 
Hvis der dukker spørgsmål op, så kan det altid blive uddybet ved kontakt til Finn, og bilag kan altid fremvises, hvis det ønskes. Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag Der var ingen forslag.
 

Forslag fra udvalget

For at animere flere til at deltage i klubmesterskabet foreslås det igen i år også et handicapmesterskab, således at vi på dagen både tæller antal slag og antal point.
Klubmesterskabsmatchen finder sted den 16. september 2023.


Valg til afdelingsudvalget

På valg var Tove Poulsen, Henning Hansen og Arne Holm.                          
Arne ønsker ikke genvalg. Tove og Henning blev genvalgt.
Der er ikke umiddelbart nogen til at tage over efter Arne. Det blev besluttet at køre vidre med 4 i udvalget, og så se om der viser så sig noget.
Kurt Johnsen blev genvalgt som suppleant..
Dvs. at fra 1/10 2023 består golfudvalget af:
Henning Hansen,  Finn Jensen, Ib Bang og Tove Poulsen og som suppleant: Kurt Johnsen.
 

Eventuelt

Der blev bragt et forslag op om fremføring af vand til golfbanen.
Spørgsmålet har tidligere været drøftet, og konklusionen var dengang, at det ikke umiddelbart  er en mulighed, hvis man ikke også kan vande greens om sommeren, og det vil blive for dyrt i drift, hvis det skal have nogen værdi.
Der blev spurgt om hvordan lyset slukkes i klubhuset. Lysarmaturerne kører på sensore og slukker selv.

Tak for fremmødet og for god ro og orden.
Tilmelding til hold:
Er du allerede medlem og ønsker at tilmelde dig til hold - find da den ønskede idræt i menu'en og gå ind under punktet "tilmelding".
Er du ikke medlem kan du tilmelde dig herunder eller ved tilmelding til det ønskede hold.

Nuværende eller tidligere medlem:
Er du medlem (har en konto i conventus) kan du logge ind og se/rette dine kontaktoplysninger, se købte billetter, holdtilmeldinger betalinger mm. Gå under punktet "ØSVN-IF", "Medlemsinfo", "Medlemslogin" eller klik her.

Nyt medlem:
Du kan nedenfor oprette dig, som nyt medlem.
Det er VIGTIGT at du ikke opretter dig som et nyt medlem, hvis du tidligere har været oprettet. Tjek. evt. under "medlemslogin" om du blot har glemt din kode.
Dette kan også ske ved holdtilmelding.
BEMÆRK på knappen ovenfor er KUN til nye medlemmer og er KUN til at oprette en medlemsprofil. Efterfølgende skal du tilmeldes et hold eller et abonnement - se mere under den enkelte afdeling.
Besøg vores side
Følg os på Instagram
Øster Starup - Vester Nebel Idrætsforening | Nørresø Allé 112 | 6040 Egtved