Øster Starup - Vester Nebel Idrætsforening
IDRÆTTER » Golf » 2021/2022

2021/2022


        Referat af Golfklubbens årlige afdelingsmøde

Dato: 20.08.2022
Sted: Klubhuset
Mødeleder: Georg Rasmussen
Referent: Henning Hansen
Deltagere: 18

Mødelederen konstaterede at årsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

Afdelingens beretning v/Henning Hansen

Coronakrisen har vi jo efterhånden lagt bag os. Det kan dog stadig være en god ide at følge nogle af de ting, som var gældende. Måske kommer der igen en ny bølge.
Igen i år har vore medlemmer ydet en kæmpe indsats for at holde vores anlæg i topform. Mange har givet en hånd med. Der er klippehold bestående af 4-5 personer, som skiftes til at have en uge, hvor de er ansvarlige for at klippe fairways. Der bliver klippet rough, der bliver ordnet bunkers, klippet tuer, klippet greens, jagtet muldvarpe, tømt affaldssække, gjort rent i klubhuset og på toilettet, og meget mere – En rigtig stor tak til alle, - uden jeres indsats kunne vi ikke holde klubben gående.
Klubben har i dag 40 medlemmer – lidt flere end sidste år. Det kniber med at få og også at holde fast i yngre medlemmer - dem som jo skulle være fremtiden i vores klub. Heldigvis holder mange af de ”gamle” medlemmer troligt fast i medlemsskabet, men for alle gælder det jo, at de bliver ældre og dermed nærmer sig en ”udløbsdatoen”. Derfor bør fokus igen i det kommende år være på at skaffe nye medlemmer. HUSK, at i godt må tage gæster med på banen. Er det nogen som eventuelt kunne tænke sig at blive medlem, så giv dem en gratis omgang på banen. Inviter også gerne gæster med mod greenfee – 50 kr. - som lægges i en af kuverterne i klubhuset med navn på medlemmet og antal gæster. Måske kan det også føre til et nyt medlem. I det hele taget – reklamer for vor golfbane, hvor i kan komme til det.

Vi har i år ind til videre haft 4 matcher – Åbningsmatch, Parmatch og Scramble-match - og så dagens match. Den 17. september er der klubmesterskab Klubmestre sidste år – 2021 - blev Anni Parbo og Arne Holm.
Så er der også kommet gang scoring af ”Hole-in-one”. På nuværende tidspunkt har der været 4 – Kurt, Ib og så Bent hel 2 gange. HUSK der venter altid en flaske rødvin.
I år har vi også haft golfture til Pay & Play baner i andre golfklubber. Vi har været i Horsens, Haderslev og Vejen – Rigtig gode ture med pæn tilslutning. Den 8. september venter endnu en tur.
I slutningen af april havde vi ”Åben golfdag”. Dagen resulterede i 3 nye medlemmer. Vi har haft træningsaftner i foråret. Ikke med den helt store tilslutning. Men husk, at i altid få træning ved at henvende jer til Arne eller mig. Hold jer ikke tilbage !
Vores materiel fungerer tilfredsstillende. Der har dog været lidt flimmer med den nye greenklipper. Det har sælger dog ordnet under garantien. Til vedligeholdelse af vore øvrige maskiner har vi fundet et andet værksted, og det har reduceret vores vedligeholdelsesudgifter. De største udgiftsposter vi har, er jo til vedligehold og til brændstof. Derudover har vi holdt lav profil med øvrige større indkøb. Vores overskud afdrager jo stadig på indkøbet af den store klipper i 2019, og der er vi tæt på at være i mål. Af fremtidige investeringer har vi planer om at erstatte den gamle redskabsbygning, som er råden i bunden, med en udvidelse af garagebygningen. Noget vi vil arbejde med i det kommende år, og som vi vil drøfte med Idrætsforeningen. Elkabel frem til klubhuset er nedlagt, og den endelige installation er udført. Så nu har vi lys, køleskab og kompressor til rengøring af maskinerne. Baneanlægget er i prima stand. Gode fairways og gode greens. Der mangler pt. at blive klippet hegn. Vi forventer at kommunen meget snart melder deres ankomst. Lørdag den 1. oktober har vi arbejdsdag, hvor vi vil trimme anlægget, og klargør det til vinteren. Til slut – vores Facebook side fungerer fint. Brug den, når du har noget på hjerte. Hjemmesiden er delvis opdateret, men der arbejdes på at få det sidste med. Husk – vores arbejdsdag lørdag den 1. oktober, og deltag også gerne i Idrætsforeningens generalforsamling den 26. oktober kl. 19.30 i hallen.

Afdelingens økonomi v/Henning Hansen

Regnskab 2021/2022 blev udleveret på mødet. – (Incl. sammenligningstal fra regnskab 2019/2020 og 2020/2021 samt budget 2021/2022 og budget for det kommende år 2022/2023). Desværre er der fejl i regnskabet for 2021/2022 (anført som realiseret). Regnskabsåret går som altid fra 1. juli til 30. juni. Årsagen er, at Idrætsforeningens regnskab af forskellige årsager ikke er opdateret korrekt. Vi udsender endeligt regnskab, når det foreligger. Vi kan dog sige, at vores økonomi er rimelig stabil, og at vi igen har genereret et pænt overskud, således at vi kan afdrage på den negative egenkapital. Medlemstallet og hermed kontingentindtægterne kunne ønskes højere, men svarer dog nogenlunde til det budgeterede. Vi kunne også ønske os flere sponsorindtægter. På udgiftssiden er det vedligehold af maskiner og indkøb af brændstof, der vejer tungt. I det forløbne år har vi fundet et andet værksted til at udføre den løbende vedligeholdelse, og det har reduceret vores udgifterne. Derudover har vi holdt lav profil med indkøb. Budgettet 2022/2023 er stort set en kopi af tidligere år. Hvis der er spørgsmål til det endelige regnskab, når det foreligger, kan det altid blive uddybet ved kontakt til Finn, og bilag kan altid fremvises, hvis det ønskes.

Indkomne forslag

Der var ingen forslag.

Forslag fra udvalget

Udvalget foreslår en ændring af grænsen for regulering af handicap, idet grænsen for opskrivning sænkes fra i dag 30 point til 28 point. Forslaget blev vedtaget – og træder i kraft fra næste sæson.
For at animere flere til at deltage i klubmesterskabet foreslås også et handicapmesterskab, således at vi på dagen både tæller antal slag og antal point. Efter lidt drøftelse blev forslaget vedtaget og glæder ved det kommende klubmesterskab i september.

Valg til afdelingsudvalget

På valg var Ib Bang og Finn Jensen. Begge blev genvalgt. Bent Pedersen ønskede at stoppe som suppleant. Som ny suppleant valgtes Kurt Johnsen. Dvs at fra 1/10 2022 består golfudvalget af: Henning Hansen, Arne Holm, Finn Jensen, Ib Bang og Tove Poulsen og som suppleant: Kurt Johnsen.

Eventuelt
Der kom en forespørgsel om hjertestarter. Der er en hjertestarter i hallen, som vi har adgang til via en ”brik”, som ligger i klubhuset. Brikken giver adgang via hovedindgangen, og hjertestarteren hænger til venstre indenfor indgangen
OP til coronakrisen havde vi planlagt et kursus i brugen af en hjertestarter. Desværre måtte dette aflyses. Finn prøver om vi få arrangeret nyt kursus.

                                     Tak for god ro og orden og for det store fremmøde 
Tilmelding til hold:
Er du allerede medlem og ønsker at tilmelde dig til hold - find da den ønskede idræt i menu'en og gå ind under punktet "tilmelding".
Er du ikke medlem kan du tilmelde dig herunder eller ved tilmelding til det ønskede hold.

Nuværende eller tidligere medlem:
Er du medlem (har en konto i conventus) kan du logge ind og se/rette dine kontaktoplysninger, se købte billetter, holdtilmeldinger betalinger mm. Gå under punktet "ØSVN-IF", "Medlemsinfo", "Medlemslogin" eller klik her.

Nyt medlem:
Du kan nedenfor oprette dig, som nyt medlem.
Det er VIGTIGT at du ikke opretter dig som et nyt medlem, hvis du tidligere har været oprettet. Tjek. evt. under "medlemslogin" om du blot har glemt din kode.
Dette kan også ske ved holdtilmelding.
BEMÆRK på knappen ovenfor er KUN til nye medlemmer og er KUN til at oprette en medlemsprofil. Efterfølgende skal du tilmeldes et hold eller et abonnement - se mere under den enkelte afdeling.
Besøg vores side
Følg os på Instagram
Øster Starup - Vester Nebel Idrætsforening | Nørresø Allé 112 | 6040 Egtved