Øster Starup - Vester Nebel IF
IDRÆTTER » Golf » 2020/2021

2020/2021


Referat af Golfklubbens årlige afdelingsmøde

Dato:                    21.08.2021

Sted:                    Klubhuset

Mødeleder:           Georg Rasmussen

Referent:              Finn Jensen

Deltagere:             17

 

Mødelederen konstaterede at årsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

Afdelingens beretning      v/Henning Hansen


Coronakrisen med dens mange restriktioner er efterhånden et overstået kapitel. Selvom vi ikke har været særlig påvirket her i år i golfklubben, så er det stadig en god ide at følge nogle af de ting, som var gældende – afstand, af spritning m.v.

Igen i år har vore medlemmer ydet en kæmpe indsats for at holde vores anlæg i topform. Mange har givet en hånd med.

Der er klippehold bestående af 4-5 personer, som skiftes til at have en uge, hvor de ansvarlige for at klippe fairways. Det fungerer rigtig fint, og der byttes klippevagter internt, hvis der er behov for dette. Der bliver klippet rough, der bliver ordnet bunkere, klippet tuer, klippet greens, jagtet muldvarpe, tømt affaldssække, gjort rent i klubhus og på toilettet, og meget mere – En rigtig stor tak til alle, - uden jeres indsatskunne vi ikke holde klubben gående.

Klubben har i dag 37 medlemmer – desværre nogen færre end sidste år.

Coronasituationen har måske bidraget lidt til, at nogle har valgt at sige fra i år. Derudover kniber det med at få og holde fast i yngre medlemmer - dem som jo skulle være fremtiden i vores klub.

Heldigvis holder mange af de ”gamle” medlemmer troligt fast i medlemskabet, men for flere gælder det jo, at de blevet ældre og dermed nærmer sig ”udløbsdatoen”. Det har vi også set eksempler på. Derfor bør fokus i det kommende år være på at skaffe nye medlemmer. 

HUSK, at i godt må tage gæster med på banen. Er det nogen som eventuelt kunne tænke sig at blive medlem, så giv dem en gratis omgang på banen. Inviter også gerne gæster med  mod greenfee – 50 kr. - som lægges i en af  kuverterne i klubhuset med navn på medlemmet og antal gæster. Måske kan det også føre til et nyt medlem.              

I det hele taget – reklamer for vor golfbane, hvor i kan komme til det.

 

Vi har i år ind til videre haft 4 matcher – Åbningsmatch. Parmatch og Scramble-match - og så dagens match. Den 25. september er der klubmesterskab

Klubmestre sidste år – 2020 - blev Grethe Hansen og Bent Pedersen.

Og så lige en konstatering: Der har endnu ikke i 2021 været en Hole-in-one. Tag jer nu lige lidt sammen !! Der venter altid en flaske rødvin. 

I år har vi også haft golfture til Pay & Play baner i andre golfklubber. Vi har været i Vejen, Haderslev og Hedensted – Rigtig gode ture med pæn tilslutning.

Den 8. september venter endnu en tur.                

I slutningen af april havde vi ”Åben golfdag”. Dagen resulterede i 1 nyt medlem og flere, som vi forventer at se på et lidt senere tidspunkt.

Vi har ikke haft programsatte træningsaftner i år. Men husk, at i altid få træning ved at henvende jer til Arne eller mig. Hold jer ikke tilbage ! 

Vores materiel fungerer tilfredsstillende. Inden sæsonstart fik vi af Idrætsforeningen lov til at købe en ny greenklipper, da udgifterne til reparation og vedligeholdelse af den gamle ville løbe op i ca. 6.000 kr. og vi kunne få en ny for 10.000 kr. Derudover var der i år en ret stor vedligeholdelsesudgift på den store klipper. Et forhold vi vil se nærmere på, om hvorvidt vi skal finde et andet firma til vor løbende vedligeholdelse, da vi føler at der bliver taget ved hos det nuværende.

De største udgiftsposter vi har, er til vedligehold og brændstof. Derudover holder vi i øjeblikket lav profil med øvrige større indkøb. Vores overskud afdrager jo stadig på indkøbet af den store klipper i 2019. 

Idrætsforeningen vil bekoste fremføring af el til klubhuset. Elkabel er nedlagt og der mangler kun den endelige installation fra elektrikeren.

Vi glæder os til at få lys over landet med de muligheder, dette giver. 

Baneanlægget er i prima stand. Gode fairways og gode greens. Der mangler pt. at blive klippet hegn. Kommunen har været der, men kunne ikke komme ind med deres store traktor, men de kommer igen senere med en anden traktor.

Lørdag den 9. oktober har vi arbejdsdag, hvor vi vil klargør anlægget til vinteren. 

Til slut – vores Facebook side fungerer fint. Brug den, når du har noget på hjerte.

Hjemmesiden halter meget, men skal nok blive opdateret.

Husk – vores arbejdsdag lørdag den 9. oktober, og deltag også gerne i Idrætsforeningens generalforsamling, som er den 27 oktober 2021

 

Afdelingens økonomi                 v/Finn Jensen

Regnskab 2020/2021 udleveret på mødet.  – (Incl. sammenligningstal fra regnskab 2019/2020 samt budget 2020/2021).

Medlemstallet og hermed kontingentindtægterne kunne ønskes højere. Indtægt fra kontingenter er ca. 12 % mindre end budgetteret. Vi har dog modtaget lidt sponsorater fra vore egne medlemmer, samt fået et lille tilskud på kr. 4.500,00 via hovedafdelingen.

På udgiftssiden har vi som nævnt indkøbt en ny greenklipper og haft en ret stor udgift  til vedligeholdelse af den store klipper. Dette sammen med de sædvanlige udgifter til brændstof m.v. gør, at udgiftssiden er noget større end budgateret.

Derudover er der ikke så mange kommentarer til regnskabet, da der jo ikke har været udgifter til andre større indkøb.

Resultatet for 2020/2021 er et overskud på kr. 8.016,64, som så skal ses som afdrag på vores underskud (underskud der kommer fra købet af vores klippemaskine i 2019) Nu mangler vi kun godt kr. 22.000.

Budgettet 2021/2022 bliver stort set en kopi af tidligere år. Endeligt budget skal afleveres til hovedafdelingen inden den 31. august 2021.

Hvis der er spørgsmål til regnskaberne, kan de altid blive uddybet ved kontakt til finn og bilag kan evt. altid fremvises.

Indkomne forslag

Der var ingen forslag.

 

Forslag fra udvalget

    Der har fra flere sider været ønsker om at droppe den 3. spillerunde i forbindelse med vore matcher.

   Fremover spilles der kun 2 runder.

Valg til afdelingsudvalget

    På valg var Arne Holm og Henning Hansen. Begge blev genvalgt.

     På valg var også Daniel Thomsen, som ikke ønskede genvalg.

Tove Poulsen blev vagt som nyt udvalgsmedlem og Bent Pedersen blev genvalgt som suppleant.

Tove var ikke til stede, men havde givet tilsagn.  

Dvs. at fra 1/10 2021 består golfudvalget af: Henning Hansen, Arne Holm,  Finn Jensen, Ib Bang og Tove Poulsen og som suppleant: Bent Pedersen.

Eventuelt

Udvalget orienterede om tiltag fra Idrætsforeningen vedrørende idræt i dagtimerne. Her ønsker golfafdelingen at blive en aktiv part.

 

   Hallen har planer om opsætning af et fælles skilt ved Starupvej, hvor

             hallen, skolen og golfafdelingeg er med. Vi har givet tilsagn om at deltage.        

          

          Med tak for god ro og orden og stort fremmøde .

 

Tilmelding til hold:
Er du allerede medlem og ønsker at tilmelde dig til hold - find da den ønskede idræt i menu'en og gå ind under punktet "tilmelding".
Er du ikke medlem kan du tilmelde dig herunder eller ved tilmelding til det ønskede hold.

Nuværende eller tidligere medlem:
Er du medlem (har en konto i conventus) kan du logge ind og se/rette dine kontaktoplysninger, se købte billetter, holdtilmeldinger betalinger mm. Gå under punktet "ØSVN-IF", "Medlemsinfo", "Medlemslogin" eller klik her.

Nyt medlem:
Du kan nedenfor oprette dig, som nyt medlem.
Det er VIGTIGT at du ikke opretter dig som et nyt medlem, hvis du tidligere har været oprettet. Tjek. evt. under "medlemslogin" om du blot har glemt din kode.
Dette kan også ske ved holdtilmelding.
BEMÆRK på knappen ovenfor er KUN til nye medlemmer og er KUN til at oprette en medlemsprofil. Efterfølgende skal du tilmeldes et hold eller et abonnement - se mere under den enkelte afdeling.
Besøg vores side
Følg os på Instagram
Øster Starup - Vester Nebel Idrætsforening | 6040 Egtved